O Firme

Spoločnosť DuPlan bola založená v r. 2004 ako obchodno - servisná spoločnosť na podporu činnosti voľného združenia niekoľkých inžinierov – projektantov. Prakticky okamžite sa však pretransformovala na projektovú organizáciu.
Špecializujeme sa na statiku nosných konštrukcií pozemných stavieb, predovšetkým:

  • vyhotovenie projektovej dokumentácie nosných konštrukcií stavieb
  • technické poradenstvo pre statiku a dynamiku stavieb
  • statické a dynamické výpočty nosných konštrukcií, overenie nosných konštrukcií z hľadiska mechanickej odolnosti a stability
  • vypracovávanie odborných posudkov a odhadov
  • vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb

Potrebnú odbornosť zabezpečujú naši kľúčoví spolupracovníci, členovia Slovenskej komory stavebných inžinierov.
Projektovú dokumentáciu vrátane potrebných výpočtov spracujeme v ľubovoľnom rozsahu – od štúdie až po projekt pre realizáciu, od rodinného domu po náročný komplex.
Nosné konštrukcie železobetónové , murované, oceľové, drevené, spriahnuté či kombinované vyriešime pre novostavby, rekonštrukcie, prestavby, nadstavby, prípadne zosilníme.